خشکشویی و خانه داری

لاندری نیز از پرکارترین بخش های آن محسوب می شود که در آن انواع خدمات مربوط به شست و شو و اتو و... مربوط به لباس انجام می شود. اگر چیزی در هتل جا گذاشتید خیالتان راحت باشد که بلافاصله با شما تماس می گیرند یا تا یکسال در انبار Lost and Found خانه داری نگهداری می شود.

خشکشویی و خانه داری

لاندری نیز از پرکارترین بخش های آن محسوب می شود که در آن انواع خدمات مربوط به شست و شو و اتو و... مربوط به لباس انجام می شود. اگر چیزی در هتل جا گذاشتید خیالتان راحت باشد که بلافاصله با شما تماس می گیرند یا تا یکسال در انبار Lost and Found خانه داری نگهداری می شود.