تخفیفات آبان ماه ویژه اعضا باشگاه میهمانان
«تخفیفات آبان ماه ویژه اعضا باشگاه میهمانان»

وفاداری تان را ارج می نهیم …
اعضای محترم باشگاه میهمانان هتل پارسیان آزادی، مفتخریم با تخفیفاتی ویژه تر آبانی طلایی برایتان رقم بزنیم.
02129112