هتل پارسيان آزادي تهران

سرمایه شرکت در 93/12/29 مبلغ 500 میلیارد ریال شامل 500میلیون سهم می باشد.

عنوان سهام دار تعداد سهام درصد سهام
شرکت هتل های بین المللی پارسیان 255000000 51
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 244999998 49
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان 1 -
شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری سینا 1 -
مجموع 500000000 100