هتل پارسيان آزادي تهران

این شرکت در تاریخ 7/9/1374 تحت شماره 117988 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با سرمایه ای معین و تحت پوشش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ثبت رسیده است. بر این اساس شرکت هتلهای بین المللی پارسیان از جمله شرکت های بخش عمومی غیر دولتی محسوب می شود.
حوزه فعالیت این شرکت طبق اساسنامه: اداره هتل، متل، رستوران و امور مربوط به پذیرایی و اقامت و بهره برداری از آنها در داخل و خارج از کشور می باشد. وظایفی همچون استاندارد سازی و همسان سازی رویه ها و فرآیندهای ارائه خدمات و محصولات در قسمت های مختلف هتل های تابعه برند زنجیره هتل های بین المللی پارسیان و اعمال سیستم ها و نظامات یکپارچه مدیریتی ، کنترل کیفی و بهینه سازی و توسعه امکانات هتل ها و نهایتا تقویت استفاده کننده از خدمات زنجیره هتل های پارسیان و ... در دستور کار و فعالیت ستادی این شرکت قرار دارند.