هتل پارسيان آزادي تهران

در حال حاضر پروژه ای در هتل بین المللی پارسیان آزادی در جریان نمی باشد.