هتل پارسيان آزادي تهران

رسالت کلیه کارکنان شاغل در هتل پارسیان آزادی که به مثابه سمبل و پرچم حرکت به جلو و پیشرفت هتل و مجموعه تلقی می شود، به شرح عبارت زیر تصریح شده است. مدیران و کارکنان صدیق و کارآمد هتل پارسیان آزادی، با افتخار به پیشگامی این شرکت در صنعت هتلداری ایران، تعهد علمی و عملی خود را به اصول مشتری مداری و استانداردهای کیفیت خدمات با جلب رضایت و فراهم نمودن خاطره ای به یادماندنی برای مهمانان گرامی به اثبات می رسانند.