هتل پارسيان آزادي تهران

تاکسی سرویس
تاکسی سرویس هتل با در اختیار داشتن ناوگانی پرشمار از اتومبیل های روز ایران و جهان و رانندگانی آشنا به زبان انگلیسی به اقصی نقاط کشور خدمات ارائه می دهد.
این بخش از هتل سرویس ترانسفر فرودگاهی را به اشکال مختلف انجام می دهد و با ارائه انواع تورهای انفرادی و جمعی خودش را با تقاضای مختلف میهمانان هماهنگ می کند.