هتل پارسيان آزادي تهران

خدمات خانه داری و لاندری
خانه داری بخشی از هتل است که هتل، تمیزی و نظافت را مدیون آنست. اگر هتل در یک نظر از تمیزی می درخشد یا با اتاقهای تمیز از شما پذیرایی می کند این خانه داری هتل است که مثل ساعت کار می کند. به جز اتاقها که از وظایف هر روزه خانه داری است، این بخش شامل نظافت های دوره ای نیز هست و تمامی فضاهای اداری هتل را نیز نظافت می کند.
لاندری نیز از پرکارترین بخش های آن محسوب می شود که در آن انواع خدمات مربوط به شست و شو و اتو و... مربوط به لباس انجام می شود. اگر چیزی در هتل جا گذاشتید خیالتان راحت باشد که بلافاصله با شما تماس می گیرند یا تا یکسال در انبار Lost and Found خانه داری نگهداری می شود.