هتل پارسيان آزادي تهرانجذب نیروی انسانی در هتل پارسیان آزادی از طریق اعلان رسمی صورت می پذیرد که درصورت نیاز مجدد، از طریق وبسایت رسمی هتل و روزنامه رسمی به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.