هتل پارسيان آزادي تهران


"مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات تجهیزات لاندری و آشپزخانه ها- نوبت دوم"

برای دانلود فرم شرایط مناقصه، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه عمومی تجهیزات لاندری

"مناقصه عمومی خدمات ایمنی و آتشنشانی و سیستم اعلان حریق GENT- نوبت دوم"

برای دانلود فرم شرایط مناقصه، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه عمومی خدمات ایمنی و آتشنشانی

"مناقصه عمومی سرویس، نگهداری و تعمیر آسانسورها با برند KONE- نوبت دوم"

برای دانلود فرم شرایط مناقصه، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه عمومی آسانسورها