هتل پارسيان آزادي تهران"مناقصه عمومی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند BMS- نوبت اول"
برای دانلود فرم شرایط و قرارداد مناقصه، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:


دانلود فرم شرایط مناقصه BMS

دانلود قرارداد مناقصه BMS