هتل پارسيان آزادي تهران


"مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ساختمانی- نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه

"مزایده عمومی ارائه خدمات گل فروشی و گل آرایی مراسم و جشن ها-نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مزایده

"مزایده عمومی ارائه خدمات امور صوتی و تصویری- نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مزایده