هتل پارسيان آزادي تهران


"مزایده عمومی برون سپاری کافه قنادی- نوبت دوم"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مزایده کافه قنادی - نوبت دوم