هتل پارسيان آزادي تهران


"مناقصه عمومی نظافت شیشه های نمای ساختمان- نوبت دوم"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مناقصه نظافت شیشه های نمای ساختمان - نوبت دوم