هتل پارسيان آزادي تهرانهتل پارسیان آزادی در حال حاضر مناقصه ای در دست اقدام ندارد. بدیهی است در صورت قطع همکاری با هر یک از پیمانکاران، شرایط مناقصات و مزایدات در این صفحه قرار خواهد گرفت.