هتل پارسيان آزادي تهراننشانی:
تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع یادگار امام (ره)، هتل پارسیان آزادی

کد پستی: 1997673764
صندوق پستی : 14655-348
تلفن: 29112-021


مسیر شماره یک : بزرگراه چمران ، از چهار راه پارک وی-به سمت جنوب ، پس از نمایشگاه بین المللی ، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام(ره) ،لاین وسط کندرو (سه لاین ورودی آتی ساز وهتل و بزرگراه یادگار وجود دارد) ،هتل پارسیان آزادی تهران


مسیر شماره دو : بزرگراه یادگار امام (ره) جنوب به شمال، بعد از سعادت آباد، نرسیده به پل سئول (پل بزرگراه چمران) ، از کنار پل ،اولین خروجی زیر پل، سمت راست ، هتل پارسیان آزادی تهران